Fondazione Internazionale Trieste per il progresso e la libertà delle scienze

“Ne bojimo se znanja”

Primorski  Ne bojmo se novega in novosti. ivljenje je narejeno iz problemov, ki jih moramo sproti reevati.« S temi besedami je otvoritveno sveanost devete izdaje bienalne znanstvene prireditve Esof, ki se je je veraj udeleilo priblino tiso obiskovalcev (pred pandemijo...